PALESTINIAN AUTONOMY, SELF-GOVERNMENT AND PEACE

סימול הספר : מת- 814

שם מחבר הספר: SICHERMAN HARVEY
מוציא לאור: WESTVIEW PRESS
מקום ההוצאה: BOULDER
שנת ההוצאה הלועזית: 1993
שפה: אנגלית

תוכן

האוטונומיה הפלשתינאית, ממשל עצמי ושלום. יחסי יהודים-ערבים,
מדיניות וממשל פלשתינאית, הסכמי השלום עם מצריים, מדיניות החוץ
של ארה"ב במזרח התיכון. מדיניות החוץ של ממשלות ישראל בשנים
1982-1979.
נספחים: החלטת מועצת הבטחון 242. החלטת מועצת הבטחון 338. תכנית
השלום של בגין, הסכמי קמפ דיוויד, מכתב מנחם בגין ואנואר סאדאת
אל ג'ימי קרטר 26/3/1979, התוכנית הישראלית של האוטונומיה,
התוכנית המצרית של האוטונומיה, דו"ח לינוביץ', ההצעה הסופית של
ישראל לגבי האוטונומיה 1/1982. נקודות לדיון של רונלד רייגן
שנשלחו למנחם בגין 1/9/1982, תוכנית השלום של רייגן, הסכם פרס
חוסיין - מסמך לונדון 11/4/1987, תוכנית ארבע עשרה 14 הנקודות של
הפלשתינאים 14/1/1988, היוזמה של שולץ 14/1/1988, יוזמת השלום
של ממשלת ישראל 14/5/1989, תמצית מעדותו של ג'יימס ביקר על תהליך
השלום 22/5/1991, מבחר תגובות של פלשתינאים, הצעת ישראל
20/2/1992, הצעת הפלשתינאים במסגרת המשלחת הירדנית פלסטינאית
למשלחת ישראל 3/3/1992.