בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, הודעה לעתונות - תמצית דברי ראש הממשלה בישיבה במשכן הכנסת - עברית, אנגלית

29.06.1978 - 29.06.1978

סימול התיק : פ 20 - 29/ 3

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין