בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, הודעה לעתונות - דברי ראש הממשלה בפתיחת מושב הועד הפועל הציוני - עברית, אנגלית

18.06.1979 - 18.06.1979

סימול התיק : פ 20 - 29/ 2

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין

מילות מפתח