מעמד האשה בשורות האצ"ל והלח"י.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 184

שם המחבר: עצמון צפורה
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : TOURO COLLEGE
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

עבודה הבוחנת את מעמד הנשים באצ"ל ובלח"י על ידי איסוף נתונים
ביוגרפיים וסוציואקונומיים של חברות המחתרת באמצעות שאלון, בדיקת
חלקן בפעילויות מחתרתיות שונות וניתוח עדויות:
נתונים סטטיסטיים לגבי הרקע אישי של הנשים ולגבי השתתפותן
בקורסים ואימונים שונים; נתונים סטטיסטיים ועדויות לגבי תחומי
פעילותן במחתרת וישיבתן בבתי הכלא; יחס המחתרת לחברות, נשואין
ומשפחה; מעמד האשה בעיני מנהיגים, מפקדים וחברים; מעמד האשה
ותפקידה בעיני חברות המחתרת.
נספחים: דיאגרמות, השאלון.