בדרך אל היעד: בר-גיורא והשומר 1935-1907

סימול הספר : צב- 1094

שם מחבר הספר: גולדשטיין יעקב
מוציא לאור: משרד הבטחון
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1994
שנת ההוצאה העברית: תשנד
שפה: עברית

תוכן

תאור תהליך ההקמה והפעילות של ארגוני הבטחון והשמירה של הישוב
בר-גיורא והשומר. תאור דרכם של יוצאי השומר בגדוד העבודה על-שם
טרומפלדור ובהגנה. גם סקירות על מדיניות הבטחון של ז'בוטינסקי
והתנועה הרביזיוניסטית והיחסים בינה לבין מפלגות הפועלים ומוסדות
הישוב, המחלוקות האידאולוגיות הסכסוכים בענייני עבודה. המאורעות
ב-1929. נספח המכיל 31 תעודות.