MOSHE ARENS STATESMAN AND SCIENTIST SPEAKS OUT

סימול הספר : מ- 542

שם מחבר הספר: SIMON MERRILL; FEATHERMAN JUDITH, EDITOR
מוציא לאור: DEAN BOOKS
מקום ההוצאה: MIDDLE ISLAND, NEW YORK
שנת ההוצאה הלועזית: 1988
שפה: אנגלית
הערות: הקדמה מאת .SENATOR DANIEL K. INOUYE

תוכן

משה ארנס מדינאי ומדען. סידרה של ראינות עם משה ארנס בנושאים:
מדיניות פנים, ישראל ויהדות העולם, יחסי חוץ, צבא ובטחון, יחסי
יהודים ערבים, השטחים המשוחררים.