שואת יהודי צ'סטנוחוב

סימול עבודת המחקר : כ8 - 183

שם המחבר: רימן חני
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : קרן ההשתלמות למורים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

תולדות יהודי צ'סטנוחוב וגורלם בשואה.

מילות מפתח