בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, WHY THE IRGUN FOUGHT THE BRITISH, WHAT HAPPENED מדוע הארגון לחם בבריטים, מה ארע בדיר יאסין - - AT DIR-YASSIN מאמר באנגלית

01.01.1950 - 31.12.1976

סימול התיק : פ 20 - 28/ 20

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך: משוער