פייטנים ובריונים: צמיחת השיר הפוליטי העברי בארץ ישראל

סימול הספר : א- 802

שם מחבר הספר: חבר חנן
מוציא לאור: מוסד ביאליק
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1994
שנת ההוצאה העברית: תשנד
שפה: עברית

תוכן

מחקר המתאר את צמיחת השיר הפוליטי בארץ-ישראל, תוך התייחסות
לגורמים ההיסטוריים והספרותיים שהביאו לעלייתו. הדיון מתרכז
בשירתו של אורי צבי גרינברג - אצ"ג כמבטא את האידאולוגיה של
התנועה הרביזיוניטית וברית הבריונים. יש דיון גם על שירת העבודה
ועל משוררים נוספים כגון: ליובה אלמי, אביגדור המאירי, אברהם
שלונסקי, דוד שמעונוביץ