LE PREMIER CONCOURS INTERNATIONAL DES ACTIVITES CLANDESLINE JUIVES: CHAPITRES DANS I'HISTOIRE DES ACTIVITES CLANDESTINES JUIVES

סימול הספר : צב- 781/ 1

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: JEUNESSE JUIVE POUR ISRAEL
מקום ההוצאה: Israel, Tel Aviv
שנת ההוצאה הלועזית: 1981
סוג שנת ההוצאה: מקור אחר
שפה: צרפתית

תוכן

חומר רקע לחידון הבינלאומי למחתרות העם היהודי: ניל"י, ההגנה
והפלמ"ח, אצ"ל, לח"י, השואה ופעילות הפרטיזנים, מחתרות בצפון
אפריקה ועירק ופעילות ההעפלה בהן.