מוות, אלמוות ואידאולוגיה - נידוני אצ"ל ולח"י כדוגמא.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 182/ 2

שם המחבר: אורון ישראל (אוסטרי)
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : האוניברסיטה העברית ירושלים
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

נספחים: שיטת ניתוח החומר. תמלילי הראיונות, הכתבים וההצהרות
שנותחו בעבודה.