לעלות בכל הדרכים: תולדות ההעפלה לארץ ישראל מראשית השלטון הבריטי ועד לשלהי שנות השלושים (1937-1918)

סימול הספר : צב- 1082

שם מחבר הספר: שפירא דוד ה.
מוציא לאור: העמותה לחקר מערכות ההעפלה ע"ש שאול אביגור, אוניברסיטת תל- אביב, עם עובד
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1994
שפה: עברית
הערות: מפתח

תוכן

תולדות ההעפלה בשנים 1937-1918. כולל ראשית ההפעלה הרביזיוניסטית
בשנות השלושים, עמדתו של ז'בוטינסקי כלפי ההעפלה ויחסה של התנועה
הלאומית ובית"ר אל ההעפלה ומקומן של פלוגות הגיוס בסיוע להעפלה.