תנועת החרות, שמיר יצחק, יו"ר אגף הארגון - התכתבות, חוזרים

17.01.1975 - 03.07.1975

סימול התיק : ה 1 - 17/ 11/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות וידיעונים של אגף הארגון בנושא ארגון פעילות התנועה.

מילות מפתח