תנועת החרות, שמיר יצחק, ראש אגף ארגון - התכתבות

27.01.1973 - 30.09.1975

סימול התיק : ה 1 - 17/ 11/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פניות חברי התנועה בבקשות והצעות שונות. עניני ארגון של התנועה.

מילות מפתח