תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - התכתבות

06.01.1981 - 17.06.1985

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 27

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פניות חברי התנועה בבקשות והצעות שונות. עניני ארגון של התנועה.
לקט מהמתרחש במגזר הערבי בישראל.