תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - התכתבות

01.01.1980 - 31.12.1980

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 26

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פניות חברי התנועה בבקשות והצעות שונות. עניני ארגון של התנועה.

מילות מפתח