תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - התכתבות

02.01.1979 - 27.12.1979

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 25

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פניות חברי התנועה בבקשות והצעות שונות. עניני ארגון של התנועה.
פרוטוקול מישיבת הנהלת תנועת החרות. סיכום כנס ראשי הערים של
תנועת החרות.

מילות מפתח