תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - התכתבות

13.03.1977 - 30.12.1978

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 24

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פניות חברי התנועה בבקשות והצעות שונות. עניני ארגון של התנועה.
דיווחים על המתרחש בסניפים.
פרוטוקול מישיבת הנהלת מרכז תנועת החרות.

מילות מפתח