תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - התכתבות בענין הקונגרס הציוני

15.09.1977 - 13.02.1979

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 22

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

בקשת סיוע לחרות-הצה"ר בבחירות לקונגרס הציוני הכ"ט.
ישיבת הנעילה של הקונגרס הציוני הכ"ט. צירוף חברי התנועה להנהלת
הפדרציה הספרדית בישראל. נציגות התנועה בהנהלת הקונגרס היהודי
העולמי.