תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - התכתבות עם מחלקת עליה וקליטה

23.09.1977 - 22.05.1979

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 21

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

טיפול בבקשות אישיות של עולים.
קטעי עתונים המבקרים את מדיניות העליה של הממשלה.