תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - התכתבות עם ועדת המנגנון

09.07.1978 - 01.07.1979

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 20

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בנושא תנאי העסקת עובדים.
הסכם עבודה בין הנהלת מרכז תנועת החרות לבין ועד עובדי מרכז
תנועת החרות.

מילות מפתח