תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - התכתבות בעניני מיעוטים

25.08.1977 - 03.03.1980

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 19

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פניות בני מיעוטים בבקשות שונות. פעילות התנועה במיגזר המיעוטים.
תוצאות הבחירות למועצות המקומיות במגזר הדרוזי והערבי.
כולל מסמכים בערבית.