תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - ארגון סמינריונים לפעילים

16.10.1977 - 06.04.1978

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 18

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות עם מכון ז'בוטינסקי בנושא ארגון סמינריונים לפעילים.