תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - התכתבות בנושא קשרי חוץ

02.08.1977 - 31.01.1980

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 17

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דיווחים על פעילות המחלקה לקשרי חוץ של הליכוד ודו"חות
מישיבותיה. הצעת תקציב למחלקה לקשרי חוץ. התכתבות בנושא קשרי
חו"ל.
סקירות ופרסומים בנושאים שונים.
כולל מסמך ברוסית.