תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - הצעות שהוגשו לו

06.06.1977 - 09.09.1977

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 16

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פניות חברי התנועה בהצעות שונות לארגון התנועה, הממשלה ופעילותן.

מילות מפתח