תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - דו"ח ביניים והצעת מבנה ארגוני

01.08.1977 - 29.03.1978

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 13

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דו"ח ביניים על עבודת ההנהלה - דברי אברהם שכטרמן בישיבת מרכז
התנועה.
הצעת מבנה ארגוני לתנועת החרות מאת אברהם שכטרמן.

מילות מפתח