תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - התכתבות עם חרות-הצה"ר

02.01.1978 - 19.12.1979

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 12

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דיווחים על פעילות ההנהלה העולמית של ברית חרות-הצה"ר.
פרוטוקול החלטות מישיבות ועדת התרכובת לבחירת נציגי התנועה
לקונגרס הציוני הכ"ט.
הזמנות לישיבות ברית חרות-הצה"ר.