תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - התכתבות בענין ארועים מיוחדים

25.07.1977 - 17.06.1979

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 11

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות לגבי ארגון כנס אהדה לממשלה, הצעות להפקת סרט לרגל
שלושים שנה לתנועת החרות.

מילות מפתח