תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - התכתבות דובר התנועה

18.07.1977 - 21.02.1979

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 10

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות עם סוכנות עיתי"ם לגבי פרסום ידיעות.
דו"ח ביניים על עבודת ההנהלה.

מילות מפתח