מוות, אלמוות ואידאולוגיה - נדוני אצ"ל ולח"י כדוגמא.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 182/ 1

שם המחבר: אורון ישראל (אוסטרי)
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

התמודדות חברי אצ"ל ולח"י שנידונו למוות עם האיום על חייהם
והשפעת תולדות חייהם, ההיסטוריה של הישוב היהודי בארץ-ישראל
והאידאולוגיה של המחתרות על עמדתם. המחקר מתבסס על ניתוח דברי
נידונים שלא הוצאו להורג בראיונות, דברים שכתבו הנידונים
והצהרותיהם בבית המשפט.