תנועת החרות, בגין מנחם, יו"ר המרכז - התכתבות

24.09.1967 - 18.08.1974

סימול התיק : ה 1 - 17/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פניות סניפים וחברי התנועה בבקשות והצעות שונות.
רשימת שמות חברי המרכז וכתובותיהם.

מילות מפתח