תנועת החרות, ארנס משה, מ"מ יו"ר המרכז - התכתבות

09.01.1977 - 23.04.1979

סימול התיק : ה 1 - 17/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פניות סניפים וחברי התנועה בבקשות והצעות שונות.
הזמנות לישיבות מרכז התנועה. רשימות חברי מרכז.
הצעות החלטה של חברי המרכז בנושאים שונים.

מילות מפתח