תנועת החרות, ארידור יורם, יו"ר מזכירות ההנהלה - התכתבות

05.03.1983 - 02.11.1984

סימול התיק : ה 1 - 17/ 1/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פניות סניפים וחברי התנועה בבקשות והצעות שונות והכנות לקראת
הבחירות לכנסת האחת עשרה.