תנועת החרות, השר ארידור יורם - התכתבות

08.04.1980 - 25.07.1982

סימול התיק : ה 1 - 17/ 1/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: הצעות למצע כלכלי. עניני ארגון.
פניות סניפים וחברי התנועה בבקשות והצעות שונות.