תנועת החרות, ארידור יורם, יו"ר מזכירות ההנהלה - התכתבות

05.11.1978 - 12.10.1979

סימול התיק : ה 1 - 17/ 1/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

סקירה והתכתבות מייצגת לגבי פעילות משקי חרות בית"ר ומצב משקי
התנועה.
ברכות לרגל בחירתו של יורם ארידור ליו"ר מזכירות ההנהלה.