תנועת החרות, המטה המבצעי - התכתבות

27.05.1973 - 13.02.1974

סימול התיק : ה 1 - 16/ 9

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בנושא הכנות לקראת הבחירות להסתדרות, לרשויות המקומיות
ולכנסת, פעילות הסברה ותעמולה, עניני תקציב וכספים.