תנועת החרות, הקמת הליכוד, הנהלת גח"ל - פרוטוקולים

26.07.1973 - 03.10.1973

סימול התיק : ה 1 - 16/ 8

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקולים בנושא הקמת תנועת הליכוד וארגונה, הצטרפות אריק שרון,
תיאומים לקראת הבחירות בהסתדרות, תגובה על יירוט המטוס האזרחי
מביירות לישראל ומדיניות הבטחון של ישראל.
פרוטוקול מישיבת ההנהלה המצומצמת לעניני מצע.
פרוטוקול מישיבת הנהלת הליכוד בנושא מימון הבחירות.