תנועת החרות, גח"ל - ההסכם על הקמת גוש חרות-ליברלים

02.03.1965 - 26.04.1965

סימול התיק : ה 1 - 16/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 16_1.pdf הורדת קובץ

תוכן

הסכם גח"ל : הסכם על הקמת גוש תנועת החרות - המפלגה ליברלית בישראל (גח"ל), עם חתימות נציגי הצדדים (העתק מצולם).
דף ראשון מנספח א' להסכם. סדר חלוקת המנדטים ברשימה: טיוטה בכתב יד של יוחנן בדר והעתק מצולם מזכרון דברים חתום על ידי נציגי הצדדים, הדפסה של כתבה בעיתון "הבוקר": מרכזי הליברלים וחרות אישרו הסכם משותף לכנסת ולרשויות
המוניציפליות, עקרונות ההסכם (רומנית), תעודות מאוירות של ההסכם (לא חתומות).