תנועת החרות, מועמדים לתפקידים בכירים אחרי מהפך 1977 - מנהלי כח אדם

01.06.1977 - 31.07.1977

סימול התיק : ה 1 - 15/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

שאלונים, טפסי פרטים אישיים וקורות חיים של מועמדים בתחום ניהול
כח אדם.