ספר עולי הסרטיפיקאטים: זכרונות, תעודות, איגרות

סימול הספר : א- 801

שם מחבר הספר: לייכטר סיני, מילקוב חיים, עורכים
מוציא לאור: פרסומי הר הצופים
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1993
שנת ההוצאה העברית: תשנג
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: בראש השער: אוניברסיטה העברית בירושלים. שער נוסף באנגלית.

תוכן

רשימות ומסמכים של סטודנטים שעלו עם סרטיפיקט ללמוד באוניברסיטה
העברית. עדויות של פעילי בית"ר, אצ"ל, לח"י: יצחק אורן (נאדל),
ברוך א' ברקאי (בלנקפלד), חביב כנען (ביבי קרומהולץ), צבי
ליכטנברג, יוסף מזור, מנחם לוין, גרשון קבסניק אביאל, חיים ברוור