תנועת החרות, הבחירות לכנסת האחת עשרה - ועדת הבחירות לבחירת מועמדי התנועה לכנסת

02.04.1984 - 09.05.1984

סימול התיק : ה 1 - 14/ 11/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

טופס רשימת מועמדי תנועת החרות לבחירות לקראת הכנסת האחת עשרה.
חוזרים מאת ועדת הבחירות לבחירת מועמדי התנועה לכנסת האחת עשרה
בנושא ארגון הבחירות ומהלכן. חומר תעמולה של אנשים המועמדים
לבחירה.