צבא נולד: שלבים עיקריים בבניית הצבא בהנהגתו של דוד בן-גוריון

סימול הספר : צב- 1076

שם מחבר הספר: אוסטפלד זהבה
מוציא לאור: משרד הבטחון
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1994
שנת ההוצאה העברית: תשנד
כרכים: 02
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: ביבליוגרפיה. מפתח שמות ועניינים.

תוכן

תהליך הקמתו של צה"ל מהפעלת גיוסי החובה עד תום מלחמת ההעצמאות.
מקומו של דוד בן גוריון בהקמת צה"ל. המאבק לפרוק האצ"ל והלח"י.
פרשת אלטלנה, האצ"ל בירושלים והלחימה על העיר העתיקה, דיר יאסין,
פרשת ברנדוט. פרוק הפלמ"ח. היחסים עם השלטון והצבא הבריטי.
מכיל- טבלאות ונתונים סטטיסטים.