תנועת החרות, הבחירות לכנסת העשירית - כרוזי בחירות

01.01.1981 - 30.06.1981

סימול התיק : ה 1 - 14/ 10/ 12

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

תעמולת בחירות, הזמנות לאסיפות.