מזרח ומערב: מאסף היסטורי הספרותי לחקר היהדות הספרדית והמזרחית בתפוצות הגולה

סימול כתב העת : כע - 65

עורך כתב העת: אלמאליח אברהם
מוציא לאור: חסר. ארץ ישראל, יפו
מקום ההוצאה: יפו
משנת ההוצאה הלועזית: 1919
עד שנת ההוצאה הלועזית: 1919
משנת ההוצאה העברית: תרעט
עד שנת ההוצאה העברית: תרעט
שפה: עברית

תוכן

1919. בחוברת א' מאמרו של ז. ז'בוטינסקי יהודי המזרח.