תנועת החרות, הבחירות לכנסת העשירית, ועדות הבחירות האזוריות - רשימות

08.03.1981 - 30.06.1981

סימול התיק : ה 1 - 14/ 10/ 9

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

חוזרים לגבי הרכבת ועדות בחירות אזוריות.
רשימות ועדות בחירות אזוריות, מיקומן ושמות חבריהן.