תנועת החרות, הבחירות לכנסת העשירית - פרוטוקולים מישיבות מטה הבחירות

17.02.1981 - 02.04.1981

סימול התיק : ה 1 - 14/ 10/ 8

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקולים מישיבות מטה הבחירות בנושאי כספים, ארגון, הסברה,
עולים, ארגונים כלכליים, התיישבות, צעירים והמגזר הלא יהודי.