תנועת החרות, הבחירות לכנסת השמינית - מנהל המטה המבצעי

01.05.1973 - 13.09.1973

סימול התיק : ה 1 - 14/ 8/ 6

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקולים מישיבות המטה המבצעי והנהלת גח"ל לגבי ההיערכות
הארגונית, ההסברתית והתקציבית לקראת הבחירות לכנסת ולרשויות
המקומיות.
הנחיות לראשי האגפים מאת האגף התקציבי. תקציב ביניים.