תנועת החרות, הבחירות לכנסת השמינית - תעמולת הבחירות

02.09.1973 - 31.12.1973

סימול התיק : ה 1 - 14/ 8/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

חומר הסברה ותעמולה בנושא עקרונות וקווי הפעולה של הליכוד,
ביקורת על ממשלת מאיר.
חומר הסברה לקראת הבחירות המוניציפליות והבחירות להסתדרות.
כולל חומר הסברה בערבית.