תנועת החרות, הבחירות לכנסת השישית - סקר תוצאות הבחירות

19.09.1965 - 02.11.1965

סימול התיק : ה 1 - 14/ 6/ 17

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

סקר תוצאות הבחירות לכנסת השישית, לרשויות המקומיות ולהסתדרות
הכללית.