תנועת החרות, הבחירות לכנסת השישית - פרוטוקול מכנס יושבי ראש מטות הבחירות של גח"ל

20.10.1965 - 20.10.1965

סימול התיק : ה 1 - 14/ 6/ 15

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקול ישיבה בנושא הארגון וההערכות לקראת הבחירות.